Een hangstoel in de klas... goed idee?

Niet wippen met je stoel… Zit eens stil! Wie heeft dit als kind op school niet gehoord?! Voor kinderen is het moeilijk om keurig op je plek te blijven zitten in de klas. Voor sommige kinderen is dat zelfs bijna ondraaglijk. En dat heeft niks met ongehoorzaamheid te maken. De moderne school is zich daar bewust van en probeert verschillende methoden uit om kinderen beter te laten opletten en concentreren in de klas, op een stoel of juist niet. Wij vragen ons af of de hangstoel hiervoor geen geschikte oplossing zou zijn..!

 

Waarom kunnen kinderen niet stilzitten?

Sommige kinderen zijn snel afgeleid en onrustig. Ze kunnen zich niet concentreren en niet lang op hun stoel blijven zonder te gaan wiebelen, wippen, wiegen of op te staan. In zeldzame gevallen kan dit wijzen op een motorisch probleem: het kind kan simpelweg niet stilzitten om dat dit fysiek niet lukt. Met behulp van bijvoorbeeld een manueel therapeut kan dat probleem worden aangepakt. Een andere oorzaak is een concentratiestoornis of ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD. Maar meestal ligt de oorzaak van de onrust in een combinatie van allerlei verschillende interne en externe factoren. De schoolomgeving, ingrijpende gebeurtenissen thuis, de opvoedsituatie en het temperament van het kind spelen allemaal een rol in hoe een kind zich in de klas gedraagt.

 

Beter leren door bewegen

Sommige van die factoren die het gedrag van kinderen beïnvloeden, kunnen door de school zelf worden aangepakt. Want voor jonge kinderen - en jongens al helemaal - is het eigenlijk volstrekt onnatuurlijk om zes uur per dag stil te zitten. Zij kunnen hun energie niet goed kwijt en vertonen ‘druk’ gedrag. Daarom is het reguleren van de behoefte aan beweging effectiever dan het drukke gedrag aan banden proberen te leggen. Dat blijkt heel duidelijk uit onderzoek van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen eind 2015. Tijdens dit onderzoek maakten de kinderen bijvoorbeeld tijdens de rekenles na ieder stapje van een rekensom een beweging - een zwaai met de armen of een sprongetje bijvoorbeeld. Of ze marcheerden rond terwijl tafels of werkwoordsvervoegingen werden opgedreund. Na twee jaar bleken de kinderen die bewegend onderwijs hadden gehad zo'n vijf maanden voor te lopen met rekenen en spelling op kinderen die gewoon stil aan hun tafeltje zaten. Nu het wetenschappelijk is bewezen dat bewegen de leerprestaties verbetert, zijn enkele scholen begonnen met nieuwe lesmethodes, zoals ochtendgymnastiek, staand les krijgen en het gebruiken van bewegend meubilair, waarbij de kinderen bijvoorbeeld al fietsend op een ‘bureaufiets’ les krijgen.

 

Beweegonderwijs

 

Actief zitten in de hangstoel

Binnen deze visie van bewegend onderwijs zou een hangstoel in de klas inderdaad prima passen. Want zelfs in een beweegklas kun je kinderen natuurlijk niet aldoor laten staan, lopen of fietsen. Afwisseling is belangrijk. Daarom is een hangstoel ideaal; hierin kunnen kinderen uitrusten, maar hoeven ze niet helemaal stil te zitten. Al schommelend kunnen zij de lesstof beter in zich opnemen en zich beter concentreren dan wanneer zij statisch op een stoel zouden zitten. Dus…. hangstoel in de klas? Zeker een goed idee!

 

hangstoel in de klas